dr Jakub Kabza

Radca prawny, Koordynator zespołu

Kontakt

Telefon: +48 608 663 751
E-mail:

Wyszktałcenie

Ukończył z wyróżnieniem prawo (2009) oraz administrację (2008) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów doktoranckich na tym samym Wydziale (2013). Doktor nauk prawnych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizacja

 

  • prawo nowych technologii
  • prawo kontraktów handlowych
  • prawo korporacyjne
  • transakcje M&A
  • prawo rynku kapitałowego
  • prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO
  • procesy negocjacyjne oraz spory

Doświadczenie zawodowe

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 r. w domu maklerskim notowanym na GPW, początkowo w dziale rynku niepublicznego, gdzie pełnił m.in. obowiązki dyrektora. W latach 2010-2015 zatrudniony w dziale prawnym domu maklerskiego. Od 2013 roku związany z kancelarią JCJK. Od 2015 roku pełni w kancelarii JCJK funkcję prawnika zarządzającego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Zasiadał w organach zarządzających i nadzorczych osób prawnych. Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, w tym w spółkach publicznych. Posługuje się językiem angielskim.

Wybrane publikacje naukowe

A. Kabza, J. Kabza, Kontrole ZUS u płatnika składek jako bariera prowadzenia działalności gospodarczej – analiza w świetle law and economics, w: J. Glumińska-Pawlic, B. Przywora, A. Słysz (red.), Identyfikacja barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021;
J. Kabza, Szczególny status prawa wewnętrznego kościoła na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w: M. Hucał, A. Filak (red.), Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem. Aspekty ustrojowe i prawne, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Warszawa 2018 r.;
Autor lub współautor komentarzy do art. 1-11, 20, 22-27, 29-33, 47-48, Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2-3 i 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego w: J. Cebula (red.), Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017;
J. Kabza, Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014;
B. Brożek, J. Kabza, An Economic Analysis of International Private Law: Two Theoretical Models,
Krakauer-Augsburger Rechtsstudien IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 
← Poprzedni

Następny →