II Seminarium AI

II Seminarium AI.

Dnia 15 lipca 2022 r., odbyło się drugie spotkanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z badaczy z Future Law Lab UJ, informatyków/programistów oraz prawników-praktyków z projektu BSJPtech. Tym razem gościliśmy w siedzibie Spółki Soneta producent enova365.

Przedmiotem spotkanie było case studies z praktyki funkcjonowania firm informatycznych, które projektują lub wdrażają rozwiązania informatyczne bazujące na #AI.

Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji Marcin Talik właściciela firmy Allset oraz Tomasz Mikosz, jednego z założycieli oraz Prezesa firmy Findair. Oba wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję dotyczącą kwestii informatycznych, technicznych, etycznych oraz prawnych.

Dziękujemy Prelegentom za wystąpienia oraz pozostałym uczestnikom seminarium za aktywny udział.