VI Seminarium AI

Rok od rozpoczęcia naszej działalności w ramach Seminarium AI, 26.05.2023 r. w Krakowie odbyło się VI spotkanie grupy badawczej Prawo i Technologia.

Seminarium rozpoczęliśmy od referatu dr Igi Bałos-Stoczewskiej poświęconemu prawu własności intelektualnej, w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, po którym rozwinęła się dyskusja dotycząca wpływu nowych technologii na nasze życie.

W związku z trwającym w ubiegłym tygodniu Copernicus Festival 2023 r., rozmowę kontynuowaliśmy na wystawie „[…] orbium coelestium”, na której mogliśmy podziwiać dzieła dziewięciu artystów. Wystawa powstała na podstawie koncepcji Bartłomieja Kucharzyka, z aranżacją Aleksandry Sikory i koordynacją Kingi Dawidowicz oraz Anny Żołnik. Inspiracją do jej stworzenia były kosmiczne struktury i zjawiska, a także aktualne problemy świata.

Pozostając w klimacie kosmosu, przenieśliśmy się do Muzeum Inżynierii i Techniki na wykład Davida Grinspoona, pracownika Instytutu Nauk Planetarnych, realizującego wspólnie z NASA projekty badawcze z zakresu astrobiologii. Wykład starał się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób idea globalnego poznania, opisana zarówno w science fiction, jak i w nauce, może być wartościowa dla zrozumienia cywilizacji technologicznej na Ziemi i gdzie indziej.

Po takiej dawce wiedzy kontynuowaliśmy spotkanie w mniej formalnym otoczeniu klimatycznego Kazimierza😊

W związku z tym, że minął rok od rozpoczęcia naszej działalności chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w nasz projekt, w tym uczestnikom oraz prelegentom, który referaty inicjowały interesujące rozmowy, w szczególności Marcinowi Talikowi, Tomaszowi Mikoszowi, dr. Michałowi Araszkiewiczowi, Ani Sokołowskiej, Maciejowi Jurze, Marcinowi Krollowi, Błażejowi Szaflikowi, Aleksandrowi Cabanowi, dr Idze Bałos-Stoczewskiej, Marcinowi Wojasowi, Robertowi Czule, Andrzejowi Załęskiemu, Wojciechowi Plesińskiemu, Jerzemu Kryplowi, Tomaszowi Biernackiemu, Jakubowi Cebuli, Witoldowi Jelito, Paulinie Klimas, Michałowi Krafczykowi, Paulinie Steczek, Ernestowi Holewie, Ewie Wijas, Zuzannie Łoś, Zuzannie Cebuli, Michałowi Kalinowskiemu, Andżelice Kaczmarczyk, prof. Marcie Soniewickiej, dr Ewie Laskowskiej-Litak, dr. Bartłomiejowi Kucharzykowi, dr. Jakubowi Kabzie.

Dziękujemy również zaproszonym gościom VI Seminarium w szczególności Jego Magnificencji Rektorowi UJ prof. Armenowi Edigarianowi, Markowi Kapturkiewiczowi, Maciejowi Prusakowi oraz prof. Bogusławowi Przyworze.