IX Seminarium AI

W dniu 9 lutego 2024 r. odbyło się IX Seminarium Grupy Badawczej Prawo i Technologia. Referat o regulowaniu AI z perspektywy law & economics w kontekście Rozporządzenia AI wygłosił dr Jakub Kabza.

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały założenia leżące u podstaw teorii regulacyjnych w ramach law & economics. Prelegent zwrócił także uwagę, na podejście ekonomiczne obecne w Rozporządzeniu AI. Centralnym punktem wystąpienia było omówienie różnych modeli, które mogą posłużyć do regulowania AI, ze wskazaniem kosztów i korzyści każdego z nich. Wystąpienie zakończyło się próbą oceny modelu regulacyjnego wykorzystanego w Rozporządzeniu AI.

Seminarium Prawo i Technologia jest organizowane przez Future law Lab Wirtualną Jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kancelarię BSJP|bnt oraz JCJK współdziałające w ramach projektu BSJPTech.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i spotkanie, w szczególności dr Bartłomiej Kucharzyk, dr Ewa Laskowska-Litak, Maciej Prusak, Andrzej Załęski, Marek Kapturkiewicz, dr Karolina Mania, Maciej Jura, Aleksandra Wylecioł, Wojciech Plesiński, Jerzy Krypel, Dr Dawid Juszka, Marcin Talik, Wojciech Pudło, Dawid Kabza, Jakub Cebula, Witold Jelito, Ewa Wijas, Tomasz Biernacki, Michał Krafczyk, Anna Socha, Zuzanna Cebula, dr Jakub Kabza, Ani Sokołowska.

Zapraszamy na kolejne seminarium!