Marcin Kroll

Adwokat, Rzecznik patentowy

Kontakt

Telefon: +48 22 279 31 00
E-mail: marcin.kroll@bsjptech.pl

Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F.G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizacja

  • prawo własności intelektualnej
  • prawo nowych technologii
  • ochrona danych osobowych
  • zawodowy pełnomocnik przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów
 • Doświadczenie zawodowe

  Kompleksowo doradza klientom polskim i międzynarodowym w sprawach związanych z uzyskiwaniem ochrony i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje ich przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności opracowuje i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie projektów due dilligence w zakresie analizowania stanu przedsiębiorstw pod kątem wartości niematerialnych i praw wyłącznych, korzyści i zagrożeń z nich wynikających.

   

   

  Swoje zainteresowania koncentruje również na zagadnieniach związanych z
  prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności.
  Opracowuje i negocjuje w zakresie kontrakty IT, w tym umowy wdrożeniowe,
  licencyjne utrzymania i rozwoju. Uczestniczył w licznych projektach IT,
  w tym realizowanych w metodykach zwinnych, zarówno po stronie
  wykonawców oraz zamawiających. Klientom doradza także w zakresie RODO, ochrony danych osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego.

  Posiada ponadto doświadczenie z zakresu prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz dotyczących kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską.

  Doradza w języku polskim i angielskim.

  Następny →