Dzień 17 lutego 2024 r. to data, która wprowadziła w życie regulacje związane z AUC – czyli aktem o usługach cyfrowych,
które nadrzędną kwestią jest doprowadzenie do maksymalnej przejrzystości i bezpieczeństwa świadczonych usług informatycznych.
Zapowiadaliśmy te nadchodzące zmiany, aby byli Państwo świadomi nowych regulacji w naszym wcześniejszym wpisie.
Podstawą prawną przedmiotowego zagadnienia jest treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Bezpieczeństwo usług IT jako wartość nadrzędna w rozumieniu AUC

W tym miejscu warto jest wskazać, że bezpieczeństwo usług IT było i jest priorytetem dla organów unijnych zajmujących
się sektorem usług cyfrowych. To właśnie bezpieczeństwo i przejrzystość w przekazywaniu informacji w prostym i czytelnym
dla każdego użytkownika języku są podstawowymi parametrami, które powinny być kontrolowane i przestrzegane przez platformy internetowe.

Usługi IT wymagają przejrzystości i bezpieczeństwa – dlaczego tak ważne są aktualizacje prawne usług informatycznych?

Warto jest również wskazać, że usługi IT są szczególnym rodzajem świadczeń, które wymagają, aby były należycie
zabezpieczone i czytelne dla swoich użytkowników, którzy powinni na każdym etapie być właściwie informowani o
danych kwestiach, które mają bezpośredni wpływ na ich sytuację prawną (dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa
ich danych osobowych, finansów, prywatności, wolności od nadmiernej ingerencji reklamodawców etc.). To właśnie AUC
wprowadza niezbędne aktualizacje (nowelizacje), które wyznaczają nowe standardy w branży usług cyfrowych. W dalszej części
publikacji opisane zostaną wybrane kwestie związane z tym co uległo zmianie w związku z obowiązywaniem od dnia 17 lutego 2024 r. regulacji AUC.

Co uległo zmianie od 17 lutego 2024 r. w kwestii AUC?

Do zmian należą m.in.:

  • realne przeciwdziałanie nielegalnym treściom np. związanym z przekazywaniem fałszywych informacji etc.);
  • wprowadzenie rozwiązań związanych z należytym moderowaniem treści na platformach internetowych;
  • wprowadzenie większej transparentności w odniesieniu do sposobu przekazywania użytkownikowi informacji w zakresie warunków korzystania z danych serwisów lub platform internetowych;
  • zwiększenie nacisku na walkę ze sprzedażą nielegalnych produktów i usług;
  • zwalczanie interfejsów wprowadzających użytkownika w błąd;
  • zakazanie reklam skierowanych bezpośrednio do dzieci i wykorzystujących dane wrażliwe do ukierunkowania treści danej reklamy.

Kogo obejmują regulacje AUC od 17 lutego 2024 r.?

Warto jest wskazać, że do takich podmiotów należy zaliczyć m.in.:

  • internetowe platformy handlowe, do których zaliczamy takie podmioty jak: Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Zalando etc.;
  • serwisy społecznościowe, do których zaliczamy takie podmioty jak: Instagram, Facebook, TikTok etc.;
  • platformy udostępniania różnego rodzaju treści, do których zaliczamy takie podmioty jak: X (dawniej Twitter), Printerest, YouTube, Wikipedia etc.;
  • internetowe platformy z ofertami podróży i zakwaterowania, do których zaliczamy takie podmioty jak: Booking.com etc.

Naturalnie powyższe nie stanowią katalogu zamkniętego i podmiotów tych jest zdecydowanie więcej – wszystko zależy
od tego jaki jest to rodzaj platformy, jakiego rodzaju usługi są na niej świadczone, jaki jest jej realny zasięg (ilu ma użytkowników).
Wszystko to ma wpływ zarówno na wymogi oraz na potencjalne kary w przyszłości.