III Seminarium AI

III Seminarium AI.

Dnia 7 października 2022 r. obyło się trzecie spotkanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z badaczy z Future Law Lab UJ, informatyków/programistów oraz prawników-praktyków z projektu BSJPtech. Nasze wspólne spotkanie, w formie hybrydowej odbyło się ponownie w siedzibie Spółki Soneta producent enova365. Przedmiotem spotkania było przedstawienie i omówienie głównych nurtów badawczych dot. Sztucznej inteligencji i prawa.

Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dr. Michał Araszkiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład wywołał ożywioną dyskusję dotyczącą kwestii etycznych, prawnych informatycznych i technicznych.

Dziękujemy za interesujący wykład, a pozostałym uczestnikom seminarium za aktywny udział.