I Seminarium AI

I Seminarium AI.

Dnia 20 maja br., odbyło się pierwsze spotkanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z badaczy z Future Law Lab UJ, informatyków/programistów oraz prawników-praktyków z projektu BSJPtech. Zespół będzie skupiał się na badaniu zagadnień na styku nowych technologii i prawa, a w szczególności prawa i #AI.

W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu dr. Michała Araszkiewicza pt. „Can a robot judge be fair?” z cyklu Future Law Lab Talks wygłoszonego w ramach Copernicus Festival 2022.

Dziękujemy za owocną i inspirującą dyskusję!