Publikacja na przykładzie rozpracowanej przez CBZC grupy, która przez internet wyłudzała kredyty i pożyczki.

Dzisiejsza publikacja poświęcona zostanie tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem. W dalszej części wyjaśnimy co kryje się pod pojęciem „cyberbezpieczeństwo” oraz wskażemy, które organy w Polsce są odpowiedzialne za zwalczanie cyberprzestępczości. Tytułem wstępu należy wskazać, że tematyka ta jest niezwykle aktualna, szczególnie ze względu na ostatnie rozpracowanie grupy przestępczej, która masowo wyłudzała kredyty i pożyczki przez Internet. Grupa ta została skutecznie rozpracowana przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to szeroko rozumiany ogół procesów, praktyk i rozwiązań technologicznych, których
celem jest chronienie systemów i sieci przed atakami cyfrowymi. Do zagrożeń związanych z
cyberbezpieczeństwem zaliczamy takie zagadnienia jak:

  • wykorzystywanie złośliwego oprogramowania;
  • wyłudzanie informacji;
  • wprowadzanie w błąd użytkowników internetu;
  • naruszanie zabezpieczeń systemów wewnętrznych.

Czym jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i jakie ma zadania?

Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to jednostka organizacyjna Policji, którą kieruje Komendant Centralnego Zwalczania Cyberprzestępczości, podlegający bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji. Jednostka ta służy zwalczaniu cyberprzestępczości, czyli zwalczaniu przestępstw w przestrzeni cyfrowej.
Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaliczamy:

  • rozpoznawanie oraz zwalczanie przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw cyfrowych;
  • wspieranie w niezbędnym zakresie jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw cyfrowych.

Które przepisy regulują tematykę cyberbezpieczeństwa w kontekście rozbitej grupy przestępczej,
która wyłudzała kredyty i pożyczki przez Interenet.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że posiadamy instrumenty prawne do zwalczania tego typu działalności przestępczej. Podstawą prawną, która reguluje tę problematykę to m.in.: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS2).

Wyłudzanie kredytów i pożyczek przez Internet – ogromna skala start finansowych.

Starty związane z działalnością przestępczą 17 zatrzymanych członków grupy, szacowane są na kilka milionów złotych. Grupa przy użyciu sfałszowanych dokumentów, zaświadczeń oraz dowodów osobistych, zajmowała się masowym wyłudzaniem pożyczek i kredytów przy wykorzystaniu Internetu.

Jak samodzielnie możemy przeciwdziałać cyberprzestępczości?

Warto jest regularnie zmieniać swoje hasła dostępowe. Korzystnym rozwiązaniem jest również stosowanie silnych hasłem, o których szerzej będzie w kolejnej publikacji. Istotnym jest również należyte dbanie o bezpieczeństwo naszych danych osobowych, dowodu tożsamości etc. Warto jest przemyśleć opcję zastrzeżenia numeru PESEL w aplikacji mObywatel tak, aby nikt nie mógł zaciągnąć pożyczki na nasze dane albo kupić czegoś w systemie ratalnym.

Podsumowanie.

Jak widzimy na przykładzie rozpracowanej grupy przestępczej, skala oszustw przy wykorzystaniu Internetu również w naszym kraju jest ogromna. Warto jest zgłębiać wiedzę na temat zachowania bezpiecznych postaw w Internecie. Dobre praktyki i zachowanie czujności, często mogą okazać się decydujące przy próbie wyłudzenia pieniędzy za pośrednictwem przestrzeni cyfrowej. Dotyczy to zarówno dużych instytucji finansowych, banków oraz przeciętych obywateli.