Ponad 3 lata sporu zakończonego głośnym wyrokiem w sprawie Sonos vs. Google oraz karą o wartości ponad 32 milionów dolarów.

Dwie wysoce rozpoznawalne marki na rynku technologicznym. Dwa ogromne budżety przeznaczone na innowacje. Jeden kierunek – jeszcze większy i stały rozwój marki. Takimi określeniami można spróbować scharakteryzować bohaterów dzisiejszej publikacji. Mowa tu o marce Sonos, która słynie z urządzeń audio oraz o marce Google, którą nie sposób jest zaszufladkować, gdyż wykracza poza wszelkie schematy czy kategorie. Czy tak silna marka jak Google mogła dopuścić się naruszenia prawa patentowego? Tak, jednakże nie było to tylko jedno a dziesiątki naruszeń prawa patentowego. W niniejszej publikacji przybliżymy zarys sporu, który powstał na kanwie prawa do technologii audio multiroom, a który zakończył się karą w wysokości ponad 32 milionów dolarów. Naruszenia patentów nie są jednak przypadkiem odosobnionym, dlatego też warto jest przypomnieć o obowiązujących przepisach, które regulują przedmiotową materię w naszym kraju. Ważne jest, aby każdy przedsiębiorca, a szczególnie ten, który działa w branży technologicznej czy e-commerce, znał te przepisy.

Wieloletnia współpraca, która zakończyła się wielomilionową karą za naruszenie prawa patentowego – historia giganta, który chciał wykradł patent od „nieco” mniejszego konkurenta.

Według powszechnie dostępnych informacji, obie firmy nawiązały współpracę już ponad 10 lat temu. Niestety przełomowym momentem okazał się być 2020 rok, w którym to marka Sonos oskarżyła Google o naruszenie patentu do technologii audio, która jest wykorzystywana np. w urządzeniach odtwarzających muzykę jednocześnie z wielu źródeł i przesyłanych bezprzewodowo do głośników rozmieszczonych w całym domu lub mieszkaniu. Według Sonos to właśnie oni posiadali prawo patentu do tego typu rozwiązania i rozwiązań pochodnych, które były bezpośrednio z tym rozwiązaniem powiązane. Sonos domagał się ukarania Google karą na poziomie ponad 90 milionów dolarów. Sąd ostatecznie zdecydował, że kara nałożona na Google wyniesie 32,5 miliona dolarów. W przeliczeniu oznacza to trochę ponad 2 dolary za każde z około 14 milionów urządzeń, które zostały wypuszczone na rynek.

Stanowisko Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC) w sprawie sporu Sonos vs. Google.

W sprawie stanowisko zajęła ITC, według której marka Google w oczywisty sposób naruszyła prawa do patentu marki Sonos. Skutkiem tego była oczywiście dotkliwa kara finansowa oraz zobowiązanie do usunięcia z urządzeń rozwiązań, które naruszają patent innej firmy.

Krajowe przepisy, które dotyczą prawa patentowego, na które powinien zwrócić uwagę każdy przedsiębiorca z branży technologicznej i e-commerce.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że podstawowym źródłem prawa w tym zakresie jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Dodatkowo należy wskazać, że aktem prawnym, który jest pomocny przy tego typu sporach jest również ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Na uwagę zasługują również analizy konkretnych stanów faktycznych i sporów, szczególnie w kontekście wyroków i ewentualnych kar czy innego rodzaju zobowiązań. Studium konkretnego przypadku jest jedną z najlepszych metod poznawczych prawideł, które rządzą problematyką ochrony prawa do patentu na wynalazek, ochrony innowacyjnych rozwiązań, które zostały zastrzeżone etc.

Summary.

Z naruszeniami prawa patentowego spotkamy się w zasadzie we wszystkich krajach. Temat ten szczególnie aktualny jest oczywiście w USA, jednakże na naszym krajowym podwórku również nie brakuje medialnych sporów patentowych oraz walki o swoje prawa do konkretnego rozwiązania. Warto jest analizować każdy z przypadków naruszenia, znać obowiązujące przepisy prawa i przede wszystkim wnikliwie zbadać, czy nasze rozwiązanie faktycznie nie narusza prawa do patentu innego przedsiębiorcy, który okazał się być szybszy w przypadku tej konkretnej innowacji.