Zuzanna Łoś

Asystent Prawny

Kontakt

Telefon: +48 577 181 093 E-mail: zuzanna.los@jcjk.pl

Wykształcenie

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Została dwukrotnie nagrodzona stypendium rektora za wyróżniające wyniki
w nauce.

Obecnie uczestniczy w seminarium magisterskim z zakresu prawa medycznego.

Specjalizacja

  • prawo cywilne
  • postępowanie cywilne
  • prawo medyczne
  • prawo wekslowe

Doświadczenie zawodowe

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw procesowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz wekslowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w krakowskich kancelariach. Odbyła również praktykę w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.

 

Posługuje się językiem angielskim (ukończyła kurs Legal English).

← Poprzedni

Następny →