Maciej Jura

Adwokat

Kontakt

Telefon: +48 22 279 31 00
E-mail: maciej.jura@bsjptech.pl

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych
„Wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – IV edycja” oraz
„Prawo nowych technologii – I edycja” prowadzone przez Instytut Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizacja

  • ochrona danych osobowych
  • prawo korporacyjne
  • transakcje M&A

Doświadczenie zawodowe

Z BSJP współpracuje od 2019 roku. Zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, w tym w szczególności ochronie danych osobowych. W tym zakresie wspiera zespół prawa pracy i współprowadzi audyty dostosowujące organizacje do wymogów RODO. Współprowadzi również szkolenia oraz przygotowuje projekty dokumentacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (np. klauzule informacyjne, polityki prywatności) spełniające wymogi RODO.

 

Pełni funkcję inspektora danych osobowych w grupie kapitałowej  z rynku deweloperskiego. W tym zakresie świadczy bieżące doradztwo we wszelkich procesach przetwarzania danych osobowych, w tym doradza podczas zgłoszeń naruszeń oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Prowadzi sprawy korporacyjne obsługiwanych przedsiębiorców i dba o prawidłowość dokumentacji w tym zakresie. Brał udział w obsłudze prawnej licznych transakcji z zakresu M&A. Wspiera klientów w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
 
Doradza w języku polskim i angielskim. 
Następny →