Start-upy

Obszary praktyki
BSJPtech świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla założycieli start-upów oraz dla działających  start-upów.
Typowe usługi:
  • doradztwo w zakresie formy prawnej przyszłej działalności,
  • przygotowywanie porozumień założycieli lub wspólników,
  • pomoc w pozyskaniu inwestora,
  • wsparcie prawne na etapie zawierania NDA oraz listów intencyjnych (term sheet),
  • przygotowanie do badania due diligence,
  • wsparcie w procesie negocjowania oraz zawierania umowy inwestycyjnej,
  • pomoc w trakcie realizacji umów inwestycyjnych, w tym w wykonywaniu obowiązków wobec instytucji finansujących,
  • wsparcie prawne w procesie dalszego pozyskiwania kapitału w ramach kolejnych rund inwestycyjnych, w tym pomoc przy organizowaniu procesu wejścia lub wyjścia inwestorów,
  • pomoc prawna przy organizowaniu ofert publicznych.