Zuzanna Łoś

Junior Lawyer

Contact

Phone number:: +48 577 181 093 E-mail:: zuzanna.los@jcjk.pl

Wykształcenie

Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizacja

  • prawo cywilne
  • postępowanie cywilne
  • prawo medyczne
  • prawo wekslowe

Doświadczenie zawodowe

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw procesowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz wekslowego. Doświadczenie zdobyła pracując w krakowskich kancelariach. Odbyła również praktykę w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie.

Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Prawnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Została dwukrotnie nagrodzona stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce. Obecnie uczestniczy w seminarium magisterskim z zakresu prawa medycznego.

Posługuje się językiem angielskim (ukończyła kurs Legal English).

← Previous