Olimpia Szmelcerz

Legal Assistant

Contact

Phone number:: +48 531 265 088 E-mail::

Wykształcenie

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie uczestniczy w proseminarium z zakresu prawa karnego.

Specjalizacja

  • prawo gospodarcze
  • prawo pracy
  • prawo własności intelektualnej

Doświadczenie zawodowe

Jest członkiem Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ. W ramach działalności kancelarii specjalizuje się w sprawach prawa gospodarczego, interesują ją zwłaszcza aspekty karne oraz odpowiedzialność spółek.

Posługuje się językiem angielskim.

Next →