Małgorzata Fronczyk

Legal Assistant

Contact

Phone number::
+48 785 413 914


E-mail:
:
malgorzata.fronczyk@jcjk.pl

Wykształcenie

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Została nagrodzona stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce.

Specjalizacja

  • prawo gospodarcze
  • prawo cywilne

Doświadczenie zawodowe

Jest członkiem Koła Naukowego Prawa Cywilnego, w ramach którego prowadziła zajęcia z prawa cywilnego dla młodszych studentów. Pełniła również funkcję Koordynatora Głównego III Dni Prawa i Psychologii organizowanych przez ELSA Kraków.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.