Ochrona IP i danych

Zakres usług

BSJPtech świadczy usługi prawne służące ochronie własności intelektualnej oraz danych należących do podmiotów gospodarczych, w tym danych osobowych.

 • Specjalizacja
 • Prawo autorskiePrawo własności przemysłowej
 • Prawo cywilneOchrona konkurencji
 • Ochrona baz danychDane osobowe
case s

Typowe usługi

 • przygotowanie umów o zachowanie poufności (NDA)
 • przygotowanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie
 • badanie zdolności rejestracyjnej oraz rejestracja znaków towarowych
 • analiza prawna bezpieczeństwa danych
 • przygotowanie pełnej dokumentacji RODO
 • pomoc w sprawach spornych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym prowadzenie negocjacji oraz asysta w mediacji
 • zastępstwo procesowe w sporach z zakresu własności intelektualnej
 • wsparcie prawne w związku z incydentami dotyczącymi danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu RODO