Andrzej Załęski

Radca prawny

Kontakt

Telefon: +48 22 279 31 00
E-mail: andrzej.zaleski@bsjptech.pl

Wykształcenie

Absolwent podyplomowego studium prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008-2009), a także Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim (2009-2010).  Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego w Instytucie Prawa Wynalazczego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2014-2015), Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2015-2016) oraz Podyplomowe Studium „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2017-2018). Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz zdał egzamin sędziowski w 2003 roku. Od 2005 roku Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizacja

  • prawo własności intelektualnej
  • prawo nowych technologii
  • ochrona danych osobowych
 • Doświadczenie zawodowe

  Radca prawny od 2005 roku, z BSJP współpracuje od roku 2019. Doradzał przy zawieraniu umów licencyjnych dotyczących wynalazków i znaków towarowych (m.in. doradzał francuskiemu przedsiębiorcy prowadzącemu międzynarodową siec restauracji przy zawieraniu i wykonywaniu umów franchisingu), przy kampaniach reklamowych (m.in. opiniował ryzyka związane z używaniem sloganów reklamowych oraz doradzał przy nabywaniu praw autorskich na potrzeby związane z reklamą), przy zawieraniu umów wdrożeniowych IT (m.in. na rzecz francuskiego koncernu przy wdrażaniu oprogramowania do obsługi sprzedaży, na rzecz francuskiego licencjodawcy oprogramowania i sprzętu do skanowania).

  Sporządza raporty typu due diligence w zakresie odnoszącym się do praw własności przemysłowej. Doradza przy zawieraniu umowy nabycia praw z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych (m.in. wzór dla urządzenia pełniącego funkcję sygnalizacji drogowej), znaków towarowych (w tym Wspólnotowych), patentów.

   

  Zajmuje się także prawem ochrony danych osobowych. Był m.in. odpowiedzialny za prawne aspekty wdrożenia i zachowywania zasad ochrony danych osobowych w jednym z największych centrów handlowych w Europie oraz w grupie kapitałowej, której przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż stolarki budowlanej. Praca ta obejmowała także regularną pomoc prawną wewnętrznym działom wymienionych podmiotów w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych (m.in. przy rekrutacji pracowników, przy organizowaniu wydarzeń promocyjnych z udziałem konsumentów, przy promocji towarów i usług skierowanych do konsumentów, organizowaniu tzw. bonusów dla pracowników).

  Ponadto zajmował się kwestiami ochrony danych osobowych przy przedsięwzięciach polegających na wdrażaniu systemów komputerowych do zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. ERP (m.in. sporządzanie umów o powierzenie przetwarzania danych w związku z koniecznością przeprowadzenia migracji danych osobowych do nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem). Obecnie jest zaangażowany w przedsięwzięcia polegające na dostosowaniu do wymagań RODO (głównie branża ubezpieczeniowa, start-upy, branża motoryzacyjna, ochrony zdrowia).

  Doradza w języku polskim i angielskim.

  Następny →