IT

Obszar praktyki.

Naszą podstawową specjalizacją jest wspieranie i obsługa prawna firm IT oraz odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT. Klientami BSJPtech są zarówno firmy informatyczne świadczące dedykowane usługi informatyczne (np. wdrażanie systemów informatycznych, aplikacje mobilne) lub oferujące rozwiązania gotowe, jak również firmy wdrażające we własnym przedsiębiorstwie takie rozwiązania. Nasi radcowie prawni i prawnicy posiadają niezbędne przygotowanie informatyczne oraz kompleksową wiedzę z zakresu prawa IT.

Typowe usługi.

  • przygotowywanie lub opiniowanie umów projektowych i wdrożeniowych (w modelu waterfall oraz agile),
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów serwisowych (SLA),
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów body leasing  (w modelu T&M oraz fixed price),
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów licencyjnych lub przenoszących IP,
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów z personelem, w tym umów o pracę oraz b2b,
  • obsługa prawna relacji z partnerami w ramach sieci partnerskiej,
  • bieżące konsultacje prawne,
  • doradztwo w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną,
  • pomoc w sprawach spornych.