Opis zagadnienia na przykładzie polskiej spółki z lipca 2023 r.

W dzisiejszej publikacji przybliżymy nam praktyki, które zostały zanegowane przez Prezesa UOKiK,
a które stosowała polska spółka w szczególności do seniorów. Pozornie seniorzy byli zapraszani na bezpłatne
badania odporności i porady medyczne. Faktycznie podczas spotkania była im przedstawiana oferta handlowa i byli
wprowadzani w błąd odnośnie właściwości produktów, które oferowała firma. Dodatkowo podczas spotkania nie był obecny
wykwalifikowany personel medyczny, a przedstawiciel handlowy. Finalnie sprawą zajął się UOKiK, czego efektem jest kara w wysokości ponad 90 000,00 zł.

Jakie dokładnie praktyki zostały zanegowane przez Prezesa UOKiK?

Podstawowym zarzutem skierowanym przeciwko spółce było nieujawnianie w zaproszeniach kierowanych do konsumentów
informacji o handlowym celu tych zaproszeń i prowadzonych badań. Kolejno należy wskazać, że spółka przekazywała
konsumentom informacje, które mogły wprowadzać ich w błąd co do stanu zdrowia. Podkreślenia wymaga fakt, iż znakomita
większość osób obecnych na spotkaniach to były osoby w wieku od 40 do 85 roku życia. Dodatkowo spółka celowo wprowadzała
konsumentów w błąd co do właściwości leczniczych maty (materaca) błędnie twierdząc,
że posiada on właściwości magnetyczne. Spółka przekazywała również nieprawdziwe informacje o dofinansowaniu programu
„Krok po zdrowie”. W efekcie kumulacji powyższych praktyk, konsumenci dokonywali zakupów po cenach zdecydowanie wyższych
niż rynkowe oraz byli wprowadzani w błąd odnośnie ich stanu zdrowia przez osobę,
która nie była uprawniona do dokonywania tego typu ocen.

Ważne słowa Prezesa UOKiK.

„Spółka świadomie wprowadzała konsumentów w błąd zapraszając ich na bezpłatne badania, nie informując o tym,
że spotkania będą miały handlowy charakter, a rzekome badania nie będą prowadzone przez lekarza
tylko przez handlowca. Manipulowanie konsumentami przejawiało się również w oferowaniu im produktów, które nie posiadały
deklarowanych właściwości i stwarzaniu wrażenia szczególnej korzyści cenowej. Mogło to zniekształcić decyzje konsumentów i skłonić ich
do niepotrzebnych i nieopłacalnych dla nich zakupów. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że na praktyki spółki POLMEDIQ narażeni byli
przede wszystkim seniorzy – wyjątkowo wrażliwa grupa społeczna” – relacjonuje w dniu 31 lipca 2023 r. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.
Stanowisko to zasługuje na pełne uznanie. W tym miejscu należy wyjaśnić, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy.
Takie zachowanie polskiej spółki zdecydowanie wpisuje się w te przesłanki.

Kara zarówno na spółkę oraz na członków jej zarządu.

Oprócz kary ponad 90 000,00 zł, Prezes UOKiK nałożył również kary na osoby zarządzające nierzetelną spółką.
Każda z dwóch osób zobowiązana była zapłacić po 26 000,00 zł w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia
przez spółkę zbiorowych interesów konsumentów. Zatem możemy mówić o łącznej sankcji w wysokości ponad 140 000,00 zł.
Czy kara ta zrobi wrażenie na innych podmiotach, które mają w planie stosować podobne nieuczciwe praktyki zagrażające
zbiorowym interesom konsumentów? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać. Z całą pewnością kara była słuszna,
decyzja jednak nie jest jeszcze ostateczna, a spółce i osobom zarządzającym przysługuje prawo do odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podsumowanie.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy istotne jest szczególnie to, że nieuczciwi przedsiębiorcy coraz częściej celują w osoby starsze.
Dzieje się to zarówno w branży handlu internetowego, podczas spotkań handlowych, podczas pseudo badań medycznych oraz domowych prezentacji. Istotne jest posiadanie wiedzy na temat możliwych zagrożeń i propagowanie właściwych postaw i zachowań, szczególnie u osób starszych, którymi dużo łatwiej jest manipulować i wprowadzać w błąd, narażając ich na dotkliwe straty finansowe.